Cross – flow filter

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cross – flow filter
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42200000-8
Predpokladaná hodnota: 130 387,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: VIŇA VINICOLA SK s.r.o.
Adresa: Nábrežie mládeže 553/19
949 01 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Vráble
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa