Kĺbový kolesový nakladač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kĺbový kolesový nakladač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 41 061,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: RODAR s.r.o.
Adresa: Gen. Štefánika 512/14
065 03 Podolínec
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Podolínec
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa