Realizácia európskeho projektu INTEROPERABILITA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Realizácia európskeho projektu INTEROPERABILITA
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30211200-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa