Výsadba kompletného čučoriedkového sadu s protimrazovou ochranou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výsadba kompletného čučoriedkového sadu s protimrazovou ochranou
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SLOVBERRY, s. r. o.
Adresa: Lipnická ul. 3035/162
900 42 Dunajská Lužná
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Nová Lipnica, Dunajská Lužná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa