Prístrešok pre sliepky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístrešok pre sliepky
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44112100-9
Predpokladaná hodnota: 20 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: FJD s.r.o.
Adresa: Mamateyova 1584/3
851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Polianka
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa