Riadená vinifikácia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Riadená vinifikácia
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: VINKOVA, s.r.o.
Adresa: Tehelná 13
902 01 Pezinok
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pezinok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa