Doplnenie prevádzky na výrobu plnených polotovarov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Doplnenie prevádzky na výrobu plnených polotovarov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: TATRAPRIM s.r.o.
Adresa: 344
059 72 Vrbov
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Vrbov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Nákup inovatívneho zariadenia na formovanie a plnenie polotovarov, ktoré bude mať vyššiu výrobnú kapacitu a umožní nastavenia vykonávať elektronicky. Ďalej rotačná pec, trezírovací stroj, zariadenie na prípravu plniek a mixér