Univerzálny mulčovač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Univerzálny mulčovač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Jozef Chlebák
Adresa: 69
06511 Kolačkov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kolačkov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa