Investície do vybavenia pre spoločnosť Biokon, spol. s. r. o. - Mobilný ohradník pre hovädzí dobytok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Investície do vybavenia pre spoločnosť Biokon, spol. s. r. o. - Mobilný ohradník pre hovädzí dobytok
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44100000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BIOKON, spol. s r.o.
Adresa: Južná trieda 74
040 01 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa