Predajňa poľnohospodárskych produktov a Výrobňa ovocných štiav

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Predajňa poľnohospodárskych produktov a Výrobňa ovocných štiav
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 425 823,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Horné Saliby - Hrušov 1147
925 02 Dolné Saliby
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Dolné Saliby
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa