Prenájom Bufetu, Bistra a stánkov rýchleho občerstvenia na kúpaliskách MP a ČH v Košiciach - č. 24/4/3/18

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom Bufetu, Bistra a stánkov rýchleho občerstvenia na kúpaliskách MP a ČH v Košiciach - č. 24/4/3/18
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 70130000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04001 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa