Medziriadkový kultivátor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Medziriadkový kultivátor
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 20 220,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Attila Bartalos - ZEL-FRUKT
Adresa: Nemesszegská 133/12
92901 Dunajská Streda
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Dunajská Streda
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa