Nákup železobetónových rúr pre OZ Vihorlat - časť „A“- výzva č. 01/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup železobetónových rúr pre OZ Vihorlat - časť „A“- výzva č. 01/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44164310-3
Predpokladaná hodnota: 8 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Vranov nad Topľou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa