Kancelárske potreby 11/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske potreby 11/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 871,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa