Kombinátor na predsejbovú prípravu pôdy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kombinátor na predsejbovú prípravu pôdy
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16120000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zuzana Szondrová
Adresa: Malá 525/39
94657 Svätý Peter
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Svätý Peter
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa