Sejačka na presný výsev

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sejačka na presný výsev
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 35 532,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 17:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Miroslav Ilčík
Adresa: Podjavorinskej 57
98401 Lučenec
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lučenec
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa