Technológie pre špeciálnu rastlinnú výrobu - rozmetadlo hnoja s výtlačným čelom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technológie pre špeciálnu rastlinnú výrobu - rozmetadlo hnoja s výtlačným čelom
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 188 793,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 00:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 507
082 63 Jarovnice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Jarovnice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa