Zariadenie na spracovanie zeleniny (linka na pozberovú úpravu zeleniny: vyklápač boxov, rádiové ovládanie, zásobník, umývací bubon s vybaracím pásom, rotačný leštiaci stroj, recyklovanie k leštiču, triediaci stôl, nerezový valec)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenie na spracovanie zeleniny (linka na pozberovú úpravu zeleniny: vyklápač boxov, rádiové ovládanie, zásobník, umývací bubon s vybaracím pásom, rotačný leštiaci stroj, recyklovanie k leštiču, triediaci stôl, nerezový valec)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 76 618,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BARPO - FRUCT SK s.r.o.
Adresa: Rybárska 636
930 13 Trhová Hradská
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Trhová Hradská
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa