Nákup spotrebného materiálu pre kriminalistických technikov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup spotrebného materiálu pre kriminalistických technikov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33950000-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa