Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR II.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR II.
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33771000-5
Predpokladaná hodnota: 412 848,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Trnava, Nitra, Košice, Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa