Kompaktor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kompaktor
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 45 223,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Peter Horňák SHR
Adresa: Vlčany 626
92584 Vlčany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Vlčany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa