Nákup pletív, drôtov a ostatného pomocného materiálu pre organizačnú zložku OZ Považie - časť „A“ – výzva č. 07/07/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup pletív, drôtov a ostatného pomocného materiálu pre organizačnú zložku OZ Považie - časť „A“ – výzva č. 07/07/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44300000-3
Predpokladaná hodnota: 8 389,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 07:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Trenčianska Turná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa