Rotorové hviezdicové brány na mechanické ošetrovanie porastov v špeciálnej rastlinnej výrobe

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rotorové hviezdicové brány na mechanické ošetrovanie porastov v špeciálnej rastlinnej výrobe
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 23 675,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 15:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: IMRICH BURKUŠ ml.
Adresa: Hrhov 189
04944 Hrhov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Hrhov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa