Servis a oprava zariadenia CDI Spark 2120 na výrobu pečiatok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis a oprava zariadenia CDI Spark 2120 na výrobu pečiatok
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50313000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa