Kufre letecké

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kufre letecké
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 18921000-1
Predpokladaná hodnota: 16 620,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská Ľupča
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa