Tradičný bratislavský rožok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tradičný bratislavský rožok
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 22462000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa