Rekonštrukcia maštale - strecha

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia maštale - strecha
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 180 960,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: VKM, s. r. o.
Adresa: 226
038 12 Necpaly
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Necpaly
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa