Vážny a pokladničný systém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vážny a pokladničný systém
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 38310000-1
Predpokladaná hodnota: 260 866,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 14:00
Vyhlásenie: 30.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: DANUBIUS spol. s r.o.
Adresa: Albína Brunovského 4
841 05 Bratislava - Karlova Ves
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Komárno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa