Technológia robotického dojenia (dojáreň, chladenie mlieka)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technológia robotického dojenia (dojáreň, chladenie mlieka)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 1 368 736,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 1.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Poľnohospodárske družstvo
Adresa: 419
034 71 Ludrová
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Ludrová
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa