Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 129 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 12:30
Vyhlásenie: 2.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Brezová 2277/3
94201 Šurany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Šurany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa