Emulgačný a jemnozrnný bezdotykový rezací systém (priebežný schnell kuter)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Emulgačný a jemnozrnný bezdotykový rezací systém (priebežný schnell kuter)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39711200-1
Predpokladaná hodnota: 55 967,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: ALTHAN, s.r.o.
Adresa: Chemlonská 1
066 01 Humenné
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa