Obstaranie strojového vybavenia farmy SHR Jozefa Gergela (1. Cisterna; 2. Postrekovač; 3. Zemiakový kombajn)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie strojového vybavenia farmy SHR Jozefa Gergela (1. Cisterna; 2. Postrekovač; 3. Zemiakový kombajn)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 258 613,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Jozef Gergel - SHR Jozef Gergel
Adresa: Prietržka 55
90849 Prietržka
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Prietržka
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa