Fotovoltika Lokálny Zdroj 95,5kWp.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Fotovoltika Lokálny Zdroj 95,5kWp.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31712331-9
Predpokladaná hodnota: 74 965,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MA-JA Slovakia s.r.o.
Adresa: Mierová 6
946 57 Svätý Peter
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Svätý Peter
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa