Čistička poľnohospodárskych plodín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistička poľnohospodárskych plodín
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 2.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nová 368/34
94144 Hul
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Hul
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa