Výpočtová technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výpočtová technika
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Košice, Žilina, Zvolen
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa