Mikropinzeta očná sklovcová 128/6 WO5 1019 zn. DORC (Oprava - uvoľnená, nechytá)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mikropinzeta očná sklovcová 128/6 WO5 1019 zn. DORC (Oprava - uvoľnená, nechytá)
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa