Dron pre aplikáciu postrekov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dron pre aplikáciu postrekov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34711200-6
Predpokladaná hodnota: 16 625,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Agrofarm natural products, s.r.o.
Adresa: A. Mamateya 666/1
038 43 Kláštor pod Znievom
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Kláštor pod Znievom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa