Dodávka bazénovej chémie, stavebného materiálu, farieb a čerpadiel potrebných pre údržbu a prevádzku fontán na 5 mesiacov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka bazénovej chémie, stavebného materiálu, farieb a čerpadiel potrebných pre údržbu a prevádzku fontán na 5 mesiacov
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42122100-1
Predpokladaná hodnota: 39 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa