Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Gemer - časť „B“ - výzva č. 01/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Gemer - časť „B“ - výzva č. 01/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44300000-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Revúca
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa