Sejačka na presný výsev strukovín, olejnín, drobných semien a iných plodín ŠRV

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sejačka na presný výsev strukovín, olejnín, drobných semien a iných plodín ŠRV
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 176 448,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGRO DLHÉ, s.r.o.
Adresa: Na Troskách 1635/3
974 01 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Dlhé nad Cirochou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa