Služby mechanizačnými prostriedkami mulčovanie OZ Šariš, LS Široké - výzva č. 15/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby mechanizačnými prostriedkami mulčovanie OZ Šariš, LS Široké - výzva č. 15/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77000000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Široké
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa