Dojací robot s príslušenstvami

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dojací robot s príslušenstvami
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16620000-7
Predpokladaná hodnota: 257 510,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 08:30
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mgr. Marián Glovaťák
Adresa: 77
02947 Oravská Polhora
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Oravská Polhora
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa