Traktor do sadu s príslušenstvom OPAKOVANIE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Traktor do sadu s príslušenstvom OPAKOVANIE
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 134 083,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Farma Beckov, družstvo
Adresa:
916 38 Beckov
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Beckov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa