DNS VAKM výzva 40/2024 pre závod Humenné(Medzilaborce)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 40/2024 pre závod Humenné(Medzilaborce)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 635,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Medzilaborce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa