EURI investície do hmotného majetku v ŠRV- pásový postrekovač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: EURI investície do hmotného majetku v ŠRV- pásový postrekovač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 100 770,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GREEN POINT, spol. s r.o.
Adresa: 1545
935 66 Farná
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Farná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa