Kontrastné látky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kontrastné látky
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33696800-3
Predpokladaná hodnota: 70 133,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa