Nákladné vozidlo na prevoz mäsa a mäsových výrobkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákladné vozidlo na prevoz mäsa a mäsových výrobkov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34136000-9
Predpokladaná hodnota: 349 265,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 15:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: ALTHAN, s.r.o.
Adresa: Chemlonská 1
066 01 Humenné
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa