Horizontálny istiaci systém

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Horizontálny istiaci systém
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 13 960,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nána, Štúrovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa