ND žkv elektrická časť - Hviezdica jednoduchá 57E 14-3 Lo 83312_F

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ND žkv elektrická časť - Hviezdica jednoduchá 57E 14-3 Lo 83312_F
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa