Videoureterorenoskop Flex-X C SPIES, Výrobné číslo: 53126, Inventárne číslo: 1I12407.01 (oprava – vysoká teplota pri sterilizácii, pokazený plášť)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Videoureterorenoskop Flex-X C SPIES, Výrobné číslo: 53126, Inventárne číslo: 1I12407.01 (oprava – vysoká teplota pri sterilizácii, pokazený plášť)
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50420000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa